Cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng qua các thiết bị Ebook Reade trên IOS và Android

Hiện nay chúng tôi cung cấp các hướng dẫn sử dụng các phần mềm tính toán kết cấu trên hệ điều hành IOS và Android cho các thiết bị máy đọc sách trên thị trường với giá rẻ hơn nhiều so với sách được in ấn

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Email : ketcauonline2006@yahoo.com

Phone : 01299981512 ( Mr. Tiến )

Dịch văn bản

CÁC PHẦN MỀM MỚI CẬP NHẬT

HIỆN CHÚNG TÔI ĐANG CẬP NHẬT CÁC SOFTWARE PHẦN MỀM MỚI ( CỦA CÁC TÀI LIỆU TÍNH TOÁN KẾT CẤU ) CHẠY TRÊN WINDOWN 7 VÀ WINDOWN 8 ( 32bit và 64bit)

1.ADAPT BUIDER EX 3.1 ( 300000 Đ)

2.ADAPT PT FLLOR (300000 Đ)

3.ADAPT PT 8.0 (300000 Đ)

4.ENSOFT GROUP v8.0 ( 300000 Đ)

5.RISA FOUNDATION 5.0.2 ( 300000 Đ )

6.RISA FLOOR 7.0.2 ( 300000 Đ )

7.RISA 3D 11.0 ( 300000 Đ )

8.CSI COL 8.0.4 ( 300000 Đ )

9.PROKON 2.6.18 ( 300000 Đ )

10.PYWALL 3.0.13 ( 300000 Đ )

11.RCM ACI builder v5.2.0.0 (design of reinforced concrete members according to ACI 318m-11) ( 300000 Đ )

12.ALL PILE 5 ( 300000 Đ )


13.Bentley RAM Concept V8i

4.1.2.5 (SELECT Series 6) ( 300000 Đ )


14.STRUCALC v8.0.112 ( 3000000 Đ)


15.EZ-Frisk v7.52 Build 003 ( 3000000 Đ)


16.PLAXIS 3D Foundation v1.6.0.193 ( 3000000 Đ)

17.Retain Pro 9 ( 3000000 Đ)

18.GeoStru Slope v2014.18.2.1057 ( 3000000 Đ)


19.APILE Plus v5.0.20 & APILE Plus v5.0.20 (Offshore) ( 3000000 Đ)

20.Acecoms GEAR 2003 v3.0.r0 (Pro Edition) ( 3000000 Đ)

21.RISATower v5.4.1.5 ( 3000000 Đ)

22.GeoStructural Retaining Wall Analysis ( Bentley Geotechnical Software 2014 ) : ( 3000000 Đ)

23._GeoStructural_Analysis.v17.00.28.00 ( Bentley Geotechnical Software 2014 ) : ( 3000000 Đ)

24._GeoStructural_Excavation_Analysis.v17.00.28.00 ( Bentley Geotechnical Software 2014 ) : ( 3000000 Đ)

25._GeoStructural_Finite_Element_Analysis.v17.00.28.00 ( Bentley Geotechnical Software 2014 ) : ( 3000000 Đ)

26._GeoStructural_Foundation_Analysis.v17.00.28.00 ( Bentley Geotechnical Software 2014 ) : ( 3000000 Đ)

27.ETABS 2013 V13.1.1 (3000000 Đ)

28.CSi SAFE 2014 v14.0.0 (3000000 Đ)


Các bạn có nhu cầu , vui lòng liên hệ

Admin blog ketcauxaydung online ( Mr.Tiến )

Email : ketcauonline2006@yahoo.com

Phone : 01299981512


CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ : ACI ,AISC,ASTM,BS,EURO CODE,ISO

CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ : ACI ,AISC,ASTM,BS,EURO CODE,ISO ( FILE PDF ) UPDATE CÁC TIÊU CHUẨN MỚI

A.ACI ( Mỗi tiêu chuẩn 10o ngàn vnđ)

1.ACI 440.7R-10 Guide for Design & Construction of Externally Bonded FRP Systems for St - ACI Committee 440 ( 100 ngàn )

2.ACI 318-08: Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary + PCA ( 100 ngàn)

3.ACI 440.1R-06 Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars ( 100 ngàn)

4.ACI 332-10 Residential Code Requirements for Structural Concrete (ACI 332-10) and Com ( 100 ngàn)

5. ACI 318-11: Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary ( 100 ngàn)

6. ACI 314R-11: Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings ( 100 ngàn)

7. ACI 369R-11 Guide for Seismic Rehabilitation of Existing Concrete Frame Buildings ( 100 ngàn)

8. ACI 543R-12 Recommendations for Design, Manufacture, & Installation of Concrete Piles ( 100 ngàn)

9. ACI 301M-10 Specifications for Structural Concrete (metric) ( 100 ngàn)

10. ACI 301-10 Specifications for Structural Concrete ( 100 ngàn)

11.ACI 522R-10 Report on Pervious Concrete (Reapproved 2011) ( 100 ngàn)

12.ACI 325.12R-02 Guide for Design of Jointed Concrete Pavements for Streets & Local Rd ( 100 ngàn)

13.ACI 301-05 SP15-05: Field Reference Manual: Specifications for Structural Concrete ( 100 ngàn)

14.ACI 360R-06: Design of Slabs-on-Ground ( 100 ngàn)

15.ACI SP17-09: ACI Design Handbook - Design of Structural Reinforced Concrete Elements ( 100 ngàn)

16.ACI 360R-10: Design of Slabs-on-Ground ( 100 ngàn)

17.ACI 544.5R-10 Report on the Physical Properties and Durability of Fiber-Reinforced Co ( 100 ngàn)

18.ACI: Concrete Box Girder Bridges ( 100 ngàn)

19.ACI 562-12: Code Requirements for Evaluation, Repair, and Rehabilitation of Concrete ( 100 ngàn)

20.ACI: Slab on Ground ( 100 ngàn)

21.ACI SP208: Examples for the Design of Structural Concrete with Strut-and-Tie Models ( 100 ngàn)

22.ACI - Manual of Concrete Practice 2010( 100 ngàn)

23.ACI 530-08: Building Code Requirements & Specification for Masonry Structures and...( 100 ngàn)

24.ACI 350-01: Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures( 100 ngàn)

25.ACI 306R-10: Guide to Cold Weather Concreting( 100 ngàn)

26.ACI 349-06: Code Requirements for Nuclear Safety Related Concrete Structures ( 100 ngàn)

27.ACI 371R-08 ( 100 ngàn)

28.ACI and PCA Notes on ACI 318 ( 100 ngàn)

29.ACI 302.2R-06: Guide for Concrete Slabs that Receive Moisture-Sensitive Flooring Mat ( 100 ngàn)

30.ACi Committee Reports (224, 302,304, 305, 313 & 315) ( 100 ngàn)

31.ACI 440.2R-08: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems ( 100 ngàn)

32.ACI 209.2R-08: Guide for Modeling and Calculating Shrinkage and Creep in Harde.. ( 100 ngàn)

33.ACI-ASCE Committee 326_Shear and Diagonal Tension ( 100 ngàn)

34.ACI-ASCE Committee 426_The Shear Strength of Reinforced Concrete Members ( 100 ngàn)

35.ACI 318-56( 100 ngàn)

36.ACI Detailing Manual-2004( 100 ngàn)

37.ACI 350.3-06 - Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary( 100 ngàn)

38.Design Provisions for Shear Walls - PCA( 100 ngàn)

39.ACI 351.3R-04: Foundations for Dynamic Equipment( 100 ngàn)

40.ACI 551R-92: Design Guide for Tilt-Up Concrete Panels - (Reapproved 1997, 2003) ( 100 ngàn)

41.ACI 224.3R-95: Joints in Concrete Construction( 100 ngàn)

42.ACI 224R-01 - Control of Cracking in Concrete Structures( 100 ngàn)

43.ACI SP4 Formwork for Concrete ( 100 ngàn)

44.ACI 318-51 - Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary ( 100 ngàn)

45.ACI Repair Application Procedures Bulletins ( 100 ngàn)

46.ACI SP183: The Design of Two-way Slabs( 100 ngàn)

47.ACI 207.2R-07: Report on Thermal and Volume Change Effects on Cracking of Mass Concr( 100 ngàn)

48.ACI 423.7-07: Specification for Unbonded Single-Strand Tendon Materials and Commentar( 100 ngàn)

49.ACI 330R-08: Guide for the Design and Construction of Concrete Parking Lots( 100 ngàn)

50.ACI 360R-92: Design of Slabs on Grade( 100 ngàn)

51.ACI 318-77 - Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary( 100 ngàn)

52.ACI 343R-95: Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures, re2004( 100 ngàn)

53.ACI 223 R-10: Guide for the Use of Shrinkage-Compensating Concrete ( 100 ngàn)

54.ACI 318-95 - Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary + PCA ( 100 ngàn)

55.ACI 318-08: PROPOSED CHANGES TO ACI 318-08 OPEN FOR PUBLIC DISCUSSION ( 100 ngàn)

56.ACI 440.4R-04: Prestressing Concrete Structures with FRP Tendons( 100 ngàn)

57.ACI 440.3R-04: Guide Test Methods for Fiber-Reinforced Polymers (FRPs) for Reinforcin( 100 ngàn)

58.ACI 364.1R-07: Guide for Evaluation of Concrete Structures before Rehabilitation( 100 ngàn)

59.ACI 318-08 - Building Code Requirements for Structural Concrete and Comment (SPANISH)( 100 ngàn)

B.AISC ( Mỗi tiêu chuẩn 10o ngàn vnđ)

1. AISC 327-05: Seismic Design Manual(100 ngàn )

2. ANSI/AISC N690-06 Specification for Safety-Related Steel Structures for Nuclear Facil (100 ngàn )

3.AISC: Detailing for Steel Construction 2ed (100 ngàn )

4.AISC 303-10 Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges(100 ngàn )

5.AISC - Steel Construction Manual - 13th Edition(100 ngàn )

6.AISC Structural Journal Collection(100 ngàn )

7.AISC Design Examples(100 ngàn )

8.AISC Load and Resistance Factor Design Specification for Single-Angle Members(100 ngàn )

9.ANSI/AISC 341-05 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings Including Suppleme(100 ngàn )

10.AISC: Connections Teaching Toolkit(100 ngàn )

11.AISC 316-89: AISC Manual of Steel Construction(100 ngàn )

12.ANSI/AISC 360-10 Specification for Structural Steel Buildings - 2005, 2010(100 ngàn )

13.[AISC] ANSI-AISC 341-10 + Revision and Errata List (January 10, 2012)(100 ngàn )

14.AISC - Specifications for Structural Joints Using High-Strength Bolts(100 ngàn )

15.AISC: Facts for Steel Buildings #2: Blast and Progressive Collapse(100 ngàn )

16.AISC 420-10/SSPC-QP 3(100 ngàn )

17.ANSI/AISC 358-10 and 358s1-11(100 ngàn )

18.AISC 205-11: AISC Certification Program for Steel Bridge Fabricators(100 ngàn )

19.ANSI/AISC 358-05 Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment F(100 ngàn )

20.AISC LOAD AND RESISTANCE FACTOR DESIGN SPECIFICATIO 1999(100 ngàn )

21.ANSI/AISC N690L-03 Load and Resistance Factor Design Specification for Safety-Related(100 ngàn )

22.AISC: Manual of Steel Construciton 13th Edition (Companion CD)(100 ngàn )

23.AISC: Manual of Steel Construction LRFD - Vols. I & II - Second Edition(100 ngàn )

24.AISC 360-10: Specification and AISC 341-10: Seismic Provisions (Public Review)(100 ngàn )

25.AISC - Design capacity tables for Structural steel hollow sections (AS4100)(100 ngàn )

26.ANSI/AISC 358-05: Supplement No. 1(100 ngàn )


C.ASTM

1. ASTM International (100 ngàn )

2.ASTM C42 / C42M - 12 Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and (100 ngàn )

3.ASTM D6951/D6951M – 09 Standard Test Method for Use of the Dynamic Cone Penetrometer in Shallow Pavement Applications(100 ngàn )

4.ASTM D7181 - 11 Method for Consolidated Drained Triaxial Compression Test for Soils(100 ngàn )

5.ASTM STP1434 - The Use of Glass in Buildings(100 ngàn )

6.ASTM STP1497 - Fatigue and Fracture Testing(100 ngàn )

7.ASTM D2850 – 03a Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained Triaxial Compre...(100 ngàn )

8.ASTM D5777 - 00(2011)e1 Standard Guide for Using the Seismic Refraction Method for Su(100 ngàn )

9.ASTM E111 Standard Test Method for Young's, Tangent and Chord Modulus(100 ngàn )

10.C 1489 – 01 Standard Specification for Lime Putty for Structural Purposes(100 ngàn )

11.ASTM Standards (Miscellaneous Collection)(100 ngàn )

12.ASTM STP1412-Aggregate Contribution to Hot Mix Asphalt (HMA) Performance(100 ngàn )

13.ASTM STP1374 - Geotechnics of High Water Content Materials(100 ngàn )

14.ASTM D4945-08(100 ngàn )

15.ASTM A992-11 Standard Specification for Structural Steel Shapes(100 ngàn )

16.ASTM E797-10 Standard Practice for Measuring Thickness by Manual Ultrasonic(100 ngàn )

17.ASTM C876-09 Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing St(100 ngàn )

18.ASTM C1609-10 Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concr(100 ngàn )

20.ASTM C936-12 Standard Specification for Solid Concrete Interlocking Paving Units(100 ngàn )

21.ASTM D4944 - 11 Standard Test Method for Field Determination of Water (Moisture) Con(100 ngàn )

C.British Standards (BS)( Mỗi tiêu chuẩn 10o ngàn vnđ)


1. BS EN 933-10 Tests for geometrical properties of aggregates. Assessment of fines. Gra(100 ngàn )

2.BS EN ISO 22476 part 2 and 3 2005 Geotechnical investigation and testing(100 ngàn )

3. BS EN 1926(100 ngàn )

4.BS EN 12899 Fixed, vertical road traffic signs - All parts(100 ngàn )

5. BS EN 61400-2:2006 Wind turbines Part 2: Design requirements for small wind turbines(100 ngàn )

6. BS EN 1338:2003 Concrete paving blocks. Requirements and test methods(100 ngàn )

7. BS EN 12670:2002 Natural stone — Terminology(100 ngàn )

8.BS 7533 Pavements constructed with clay, natural stone or concrete pav(100 ngàn )

9. ARUP Reinforcement Detailing Manual(100 ngàn )

10.BS 8004:1986 Code of practice for foundations(100 ngàn )

11. BS 1377 PARTS 1 TO 9 : 1990 - Methods of Test for Soils for Civil Engineering Purpose(100 ngàn )

12. PD CEN/TR 15728:2008 Design and Use of Inserts for Lifting and Handling of Precast Co(100 ngàn )

13. BS EN 1295-1(100 ngàn )

14. BS EN 1168:2005 Precast concrete products — Hollow core slabs(100 ngàn )

15. BS EN 13747:2005 Precast concrete products — Floor plates for floor systems(100 ngàn )

16.BS EN 14782:2006 Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and inter(100 ngàn )

17. BS 5427-1:1996 Code of practice for the use of profiled sheet for roof and wall cladd(100 ngàn )

18. BS EN ISO 12944-4 1998-Paints and Varnishes Corrosion Protection of Steel Structures(100 ngàn )

19.BS4074:2000 Specification for steel trench struts(100 ngàn )

D.Eurocode (EC)

1. ECC85-1996 Design Handbook for Braced Or Non-Sway Steel Buildings According to EC3(100 ngàn )

2.EN 50341-1:2001 Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV(100 ngàn )

3.NA to BS EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures(100 ngàn )

4.EN 1097-1-2011 Tests for mechanical and physical properties of aggregates (100 ngàn )

5.EN 408 – Timber structures(100 ngàn )

6.EN 50341-3-17 - National Normative Aspects for Portugal(100 ngàn )

7.Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-12: General – Supplementary rules for(100 ngàn )

8.Joints in Steel Construction - Simple Joints to Eurocode 3(100 ngàn )

9.Worked examples according to EN1993-1-3(100 ngàn )

10.Eurocode example: Actions on a six storey building(100 ngàn )

11.Manual for the Design of Steelwork Building Structures to Eurocode 3 October 2010(100 ngàn )

12.NA to BS EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures(100 ngàn )

13.Eurocode 3: Design of steel structures(100 ngàn )

14.Eurocode 3: Design of Steel Structures (in German)(100 ngàn )


Các bạn có nhu cầu , vui lòng liên hệ

Admin blog ketcauxaydung online ( Mr.Tiến )

Email : ketcauonline2006@yahoo.com

Phone : 01299981512

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng SAFE Version 12 - GIÁ 150.000 VNĐ

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng SAFE Version 12 - GIÁ 150.000 VNĐ
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng SAFE Version 12

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RAM Concept V8i Version 3.2- GIÁ 150.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  RAM Concept V8i Version 3.2-  GIÁ 150.000 VNĐ
TÍNH TOÁN SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC )

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETABS ( TÍNH NHÀ CAO TẦNG )- GIÁ 150.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETABS ( TÍNH NHÀ CAO TẦNG )- GIÁ 150.000 VNĐ
TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH NHÀ CAO TẦNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PILEPro- GIÁ 120.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PILEPro- GIÁ 120.000 VNĐ
TÍNH TOÁN CÁC LOẠI MÓNG CỌC THEO CÁC TIÊU CHUẨN ACI,BS,EUROCODE,TINH CỐT THÉP ĐÀI CỌC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GROUP PLIE 7.0 - GIÁ 130.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GROUP PLIE 7.0 - GIÁ 130.000 VNĐ
TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI , QUAN HỆ ĐẤT NỀN , PHẢN LỰC ... CỦA NHÓM CỌC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ADPAT-Builder - GIÁ 120.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ADPAT-Builder - GIÁ 120.000 VNĐ
TÍNH TOÁN - VẼ CÁP CĂNG CHO SÀN-DẦM ỨNG SUẤT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ACECOMS GEAR 2003 - GIÁ 100.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ACECOMS GEAR 2003 - GIÁ 100.000 VNĐ
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TẤT CẢ CÁC LOẠI CẤU KIỆN DẦM , SÀN , CỘT , MÓNG ĐƠN , MÓNG BĂNG, MÓNG CỌC , CHI TIẾT KẾT CẤU THÉP , ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO TIÊU CHUẨN ACI318-95; BS8100;AASHTO-1992

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SAP2000 - GIÁ 150.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SAP2000 - GIÁ 150.000 VNĐ
TÍNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG - CÔNG NGHIỆP - GIAO THÔNG - THỦY LỢI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLAXIS 8.2- GIÁ 150.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  PLAXIS 8.2- GIÁ 150.000 VNĐ
NH NỀN MÓNG - ĐỊA KỸ THUẬT - ỔN ĐỊNH MÁI DỐC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSICOL Version 8.3.1 - GIÁ 100.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSICOL Version 8.3.1 - GIÁ 100.000 VNĐ
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TẤT CẢ CÁC LOẠI TIẾT DIỆN CỘT BTCT VÀ COMPOSITE )

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TALREN 4 - GIÁ 130.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TALREN 4 - GIÁ 130.000 VNĐ
TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC , TƯỜNG NEO , TƯỜNG CỪ , TƯỜNG TẦNG HẦM CÓ THANH CHỐNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ADPAT-PT - GIÁ 120.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ADPAT-PT - GIÁ 120.000 VNĐ
TÍNH TOÁN SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLAXIS 3D FOUNDATION - GIÁ 150.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  PLAXIS 3D FOUNDATION - GIÁ 150.000 VNĐ
TÍNH CÁC LOẠI MÓNG CÔNG TRÌNH DD-CN ,GIAO THÔNG - THỦY LỢI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROKON - GIÁ 120.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROKON - GIÁ 120.000 VNĐ
TÍNH TOÁN THEO TIÊU CHUẨN ACI,BS,EUROCODE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SAFE 8.0.8 - GIÁ 100.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SAFE 8.0.8 - GIÁ 100.000 VNĐ
TÍNH SÀN BTCT - SÀN KHÔNG DẦM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ALLPILE - GIÁ 120.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ALLPILE - GIÁ 120.000 VNĐ
TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI , QUAN HỆ ĐẤT NỀN CỦA CÁC LOẠI CỌC TRONG XÂY DỰNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PYWALL - GIÁ 120.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PYWALL - GIÁ 120.000 VNĐ
TÍNH TOÁN CÁC LOẠI TƯỜNG VÂY TẦNG HẦM NHÀ CAO TẦNG.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MSHEET - GIÁ 150.000 VNĐ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  MSHEET - GIÁ 150.000 VNĐ
TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CÁC LOẠI TƯỜNG VÂY , TƯỜNG CỪ , CỌC BẢN , TƯỜNG TRONG ĐẤT ) ( 91 trang ) Giá: 150,000 VNĐ ( File WORD hoặc PDF )

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GEOTEC OFFICE - ELPLA PROFESSINAL - GIÁ 150.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  GEOTEC OFFICE - ELPLA PROFESSINAL - GIÁ 150.000 VNĐ
TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CÁC LOẠI MÓNG BÈ , MÓNG BÈ TRÊN NỀN CỌC BTCT, MÓNG BẢN)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSI SECTION BUILDER 8.1.1 - GIÁ 100.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSI SECTION BUILDER 8.1.1 - GIÁ 100.000 VNĐ
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TẤT CẢ CÁC LOẠI TIẾT DIỆN THEO ACI ,EURO CODE , BS 8110-97,AASHTO-1997,UBC -97)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MSTAB 9.9 - GIÁ 100.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  MSTAB 9.9 - GIÁ 100.000 VNĐ
TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH MÁI DỐC , TƯỜNG NEO , TƯỜNG CỪ )

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APLIE Plus - GIÁ 100.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APLIE Plus - GIÁ 100.000 VNĐ
TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CÁC LOẠI CỌC THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI CỦA HOA KỲ ... )

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

EXCEL TÍNH TOÁN THEO TIÊU CHUẨN EURO CODE (update 2014)

  To Eurocode 2 (BS EN 1992-1-1: 2004 and Uk National Annex:2005)

TCC11 Element Design
TCC12 Bending and Axial Force
TCC13 Punching Shear
TCC14 Crack Width
TCC15 Axially loaded walls/slabs
TCC21 Subframe Analysis
TCC22 FE Assistant
TCC31 One-way Slabs
TCC31R One-way Slabs
TCC32 Ribbed Slabs (A&D)
TCC32R Rigorous Ribbed Slabs (A&D)
TCC33 Flat Slabs
TCC33X Flat Slabs Whole floor)
TCC41 Continuous Beams (A&D)
TCC41R Rigorous Continuous Beams 
TCC42 Post-tensioned Slabs and Beams (A&D)
TCC43 Wide Beams (A&D)
TCC51 Column Load Take Down & Design
TCC52 Column Chart Generation
TCC53 Column Design
TCC54 Circular Column Charting
TCC55 Axial Column Shortening
TCC55XAxial Column Shortening (24 Storeys)
TCC61 Basement Wall
TCC62 Retaining Wall 
TCC63 Core Wall Design
TCC71 Stair Flight and Landing - single
TCC72 Stairs & Landings - multiple
TCC81 Foundation Pads
TCC82 Pilecap Design
TCC94 Two Way Slabs

   To BS8110
  RCC11 Element Design
  RCC12 Bending and Axial Force
  RCC13 Punching Shear
  RCC14 Crack Width
  RCC21 Subframe Analysis
  RCC31 One-way Slabs (A&D)
  RCC31R Rigorous One-way Slabs 
  RCC32 Ribbed Slabs (A&D)
  RCC32R Rigorous Ribbed Slabs
  RCC33 Flat Slabs (A&D)
  RCC41 Continuous Beams (A&D)
  RCC41R Rigorous Continuous Beams
  RCC42 Post-tensioned Slabs and Beams (A&D)
  RCC43 Wide Beams (A&D)
  RCC51 Column Load Take Down & Design
  RCC52 Column Chart Generation
  RCC53 Column Design
  RCC54 Circular Column Charting
  RCC61 Basement Wall
  RCC62 Retaining Wall 
  RCC71 Stair Flight and Landing - single
  RCC72 Stairs & Landings - multiple
  RCC81 Foundation Pads
  RCC82 Pilecap Design
  RCC91 One-way Slabs (Tables)
  RCC92 Ribbed Slabs (Tables)
  RCC93 Flat Slabs (Tables)
  RCC94 Two-way Slabs (Tables)

RCC95 Continuous Beams (Tables)

Mỗi Modul giá 200k 
Các bạn có nhu cầu , vui lòng liên hệ

Admin blog ketcauxaydung online ( Mr.Tiến )

Email : ketcauonline2006@yahoo.com

Phone : 01299981512


Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

CÁC MODUL TÍNH TOÁN KẾT CẤU THEO TCVN 356-2005

CÁC MODUL TÍNH TOÁN KẾT CẤU THEO TCVN 356-2005

Phương thức đặt mua File EXCEL tính kết cấu  và thanh toán


**** Nhận File EXCEL  qua Email

Quý khách cần gửi Email đến ketcauonline2006@yahoo.com  , hoặc nhắn tin đến SDT 01299981512 ghi cụ thể tên tài liệu hoặc Modul EXCEL cần mua , chúng tôi sẽ gửi thông tin tài khoản ngân hàng ĐÔNG Á,bạn sẽ thanh toán qua ngân hàng ĐÔNG Á cho chúng tôi
 

( Lưu ý :Bạn không cần có tài khoản hoặc thẻ ATM của ngân hàng ĐÔNG Á vẫn thanh toán được . Bạn chỉ cần ra ngân hàng ĐÔNG Á hoặc các trung tâm giao dịch 24h của ngân hàng ĐÔNG Á , đưa số tài khoản của bên ketcauonline.com thì ngân hàng ĐÔNG Á sẽ chuyển rất nhanh chóng và tiện lợi ) .

Sau đó chúng tôi gửi File EXCEL   cho bạn qua Email

 CÁC MODUL TÍNH TOÁN KẾT CẤU BẰNG EXCEL THEO TCVN 356-2005
MODUL TÍNH TOÁN KẾT CẤU XD THEO TCVN 356-2005


MODUL  TÍNH CỐT THÉP DẦM THEO QUY PHẠM MỚI TCXD  356 -2005

Giá: 400,000 VNĐ
( File EXCEL  )
Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

CÁC MODUL TÍNH TOÁN KẾT CẤU BẰNG EXCEL THEO TCVN VÀ CÁC TIÊU CHUẨN ACI 318 , BS8100.... CÁC MODUL EXCEL TÍNH TOÁN BTCT THEO TIÊU CHUẨN ACI 318

CÁC MODUL TÍNH TOÁN KẾT CẤU BẰNG EXCEL THEO TCVN VÀ CÁC TIÊU CHUẨN ACI 318 , BS8100....
CÁC MODUL EXCEL TÍNH TOÁN BTCT THEO TIÊU CHUẨN ACI 318

Concrete Design Group - TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN BTCT THEO ACI 318 ( MỖI MODUL GIÁ  200ngàn  VND )

1 Two Way Slab                           Two-Way Slab Design Based on ACI 318-08 using Finite Element Method
2 Voided Biaxial Slab                    Voided Two-Way Slab Design Based on ACI 318-08
3 Anchorage to Concrete               Base Plate and Group Anchors Design Based on ACI 318-08 & AISC 360-05
4 Anchorage to Pedestal                Anchorage to Pedestal Design Based on ACI 318-08 & AISC 360-05
5 Circular Column                         Circular Column Design Based on ACI 318-08
6 Concrete Column                       Concrete Column Design Based on ACI 318-08
7 Super Composite Column          Super Composite Column Design Based on AISC 360-05 & ACI 318-08
8 Special Shear Wall - CBC         Special Concrete Shear Wall Design Based on ACI 318-05 / CBC 07 Chapter A
9 Ordinary Shear Wall                  Ordinary Concrete Shear Wall Design Based on ACI 318-08
10 Concrete Pool                          Concrete Pool Design Based on ACI 318-08
11 Corbel                                     Corbel Design Based on IBC 09 / ACI 318-08
12 Coupling Beam                        Coupling Beam Design Based on ACI 318-08
13 Deep Beam                             Deep Beam Design Based on ACI 318-08
14 Concrete Development & Splice   Development & Splice of Reinforcement Based on ACI 318-08
15 Equipment Mounting                 Design for Equipment Anchorage Based on IBC 09 / CBC 10 Chapter A
16 Existing Shear Wall                  Verify Existing Concrete Shear Wall Based on ASCE 41-06 / CBC 10 / IBC 09
17 Friction                                    Shear Friction Reinforcing Design Based on ACI 318-08
18 Pipe Concrete Column             Pipe Concrete Column Design Based on ACI 318-08
19 PT-Concrete Floor                 Design of Post-Tensioned Concrete Floor Based on ACI 318-08
20 Punching                                Slab Punching Design Based on ACI 318-08
21 Concrete Slab                       Concrete Slab Perpendicular Flexure & Shear Capacity Based on ACI 318-08
22 Voided Section Capacity        Voided Section Design Based on ACI 318-08
23 Concrete Diaphragm              Concrete Diaphragm in-plane Shear Design Based on ACI 318-08
24 SMRF - ACI                         Seismic Design for Special Moment Resisting Frame Based on ACI 318-08
25 Special Shear Wall - IBC      Special Reinforced Concrete Shear Wall Design Based on ACI 318-08 / IBC 09
26 Suspended Anchorage          Suspended Anchorage to Concrete Based on IBC 09 / CBC 10
27 Tiltup Panel                          Tilt-up Panel Design based on ACI 318-08
28 Wall Pier                             Wall Pier Design Based on CBC 10 / IBC 09
29 Beam Penetration                 Design for Concrete Beam with Penetration Based on ACI 318-08
30 Column Supporting Discontinuous     Column Supporting Discontinuous System Based on ACI 318-08
31 Plate Shell Element                Plate/Shell Element Design Based on ACI 318-08
32 Transfer Diaphragm - Concrete     Concrete Diaphragm Design for a Discontinuity of Type 4 out-of-plane offset irregularity
33 Silo/Chimney/Tower Design       Concrete Silo / Chimney / Tower Design Based on ASCE 7-05, ACI 318-08 & ACI 313-97
34 Concrete Beam                     Concrete Beam Design, for New or Existing, Based on ACI 318-08

Foundation Design Group - TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG - TƯỜNG CHẮN - VÁCH BTCT THEO ACI 318 ( MỖI MODUL GIÁ  200ngàn VND )

1 Free Standing Wall                         Free Standing Masonry & Conctere Wall Design Based on TMS 402-08 & ACI 318-08
2 Eccentric Footing                           Eccentric Footing Design Based on ACI 318-083 Flagpole                                        Flagpole Footing Design Based on Chapter 18 of IBC & CBC
4 Masonry Retaining Wall                 Masonry Retaining / Fence Wall Design Based on TMS 402-08 & ACI 318-08
5 Concrete Retaining Wall                Concrete Retaining Wall Design Based on ACI 318-08
6 Masonry-Concrete Retaining Wall Retaining Wall Design, for Masonry Top & Concrete Bottom, Based on TMS 402-08 & ACI 318-08
7 Concrete Pier                               Concrete Pier (Isolated Deep Foundation) Design Based on ACI 318-08
8 Concrete Pile                                Drilled Cast-in-place Pile Design Based on ACI 318-08
9 Pile Caps                                      Pile Cap Design for 4, 3, 2-Piles Pattern Based on ACI 318-08
10 Pile Cap Balanced Loads            Determination of Pile Cap Balanced Loads and Reactions
11 Conventional Slab on Grade        Design of Conventional Slabs on Expansive & Compressible Soil Grade Based on ACI 360
12 PT-Slab on Ground                     Design of PT Slabs on Expansive & Compressible Soil Based on PTI 3rd Edition
13 Basement Concrete Wall             Basement Concrete Wall Design Based on ACI 318-08
14 Basement Masonry Wall             Basement Masonry Wall Design Based on TMS 402-08
15 Basement Column                      Basement Column Supporting Lateral Resisting Frame Based on ACI 318-08
16 MRF-Grade Beam                    Grade Beam Design for Moment Resisting Frame Based on ACI 318-05
17 Brace Grade Beam                   Grade Beam Design for Brace Frame Based on ACI 318-08
18 Grade Beam                             Two Pads with Grade Beam Design Based on ACI 318-08 & AISC 360-05
19 Circular Footing                        Circular Footing Design Based on ACI 318-08
20 Combined Footing                    Combined Footing Design Based on ACI 318-08
21 Boundary Spring Generator      Mat Boundary Spring Generator
22 Deep Footing                           Deep Footing Design Based on ACI 318-08
23 Footing at Piping                      Design of Footing at Piping Based on ACI 318-08
24 Irregular Footing Soil Pressure  Soil Pressure Determination for Irregular Footing
25 PAD Footing                            Pad Footing Design Based on ACI 318-08
26 Plain Concrete Footing              Plain Concrete Footing Design Based on ACI 318-08
27 Restrained Retaining Wall          Restrained Retaining Masonry & Concrete Wall Design Based on TMS 402 & ACI 318
28 Retaining Wall for DSA /OSHPD Retaining Wall Design Based on CBC 10 Chapter A
29 Tank Footing                                 Tank Footing Design Based on ACI 318-08
30 Temporary Footing for Rectangular Tank     Temporary Tank Footing Design Based on ACI 318-08
31 Under Ground Well                       Under Ground Well Design Based on ACI 350-06 & ACI 318-08
32 Stud Bearing Wall Footing             Footing Design for Stud Bearing Wall Based on IBC 09 / ACI 318-08
33 Wall Footing                                Footing Design of Shear Wall Based on ACI 318-08
34 Fixed Moment Condition              Fixed Moment Condition Design Based on ACI 318-08
35 Flood Way                                   Concrete Floodway Design Based on ACI 350-06 & ACI 318-08
36 Lateral Earth Pressure                  Lateral Earth Pressure of Rigid Wall Based on AASHTO 17th & 2009 IBC
37 Shoring                                       Sheet Pile Wall Design Based on IBC 09 / CBC 10 / ACI 318-08
38 Composite Element Durability      Composite Element Design Based on AISC 360-05 & ACI 318-08


CÁC MODUL EXCEL TÍNH TOÁN BTCT THEO TIÊU CHUẨN BS 8110 VÀ EC2

Spreadsheets to BS 8110  - TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN BTCT THEO BS 8110 VÀ EC2  ( MỖI MODUL GIÁ  200ngàn  VND )

TRỌN GÓI Package Spreadsheets to BS 8110  4.000.000 VND 

 1. RCC11        Element Design.xls
 2.RCC12         Bending and Axial Force.xls
3.RCC13          Punching Shear.xls
4.RCC14          Crack Width.xls
5.RCC21          Subframe Analysis.xls
6.RCC31          One-way Solid Slabs (A & D).xls
7.RCC32          Ribbed Slabs (A & D).xls
8.RCC33          Flat Slabs (A & D).xls
9.RCC41          Continuous Beams (A & D).xls
10.RCC42         Post-tensioned Slabs & Beams (A & D).xls
11.RCC51         Column Load Take-down & Design.xls
12.RCC52         Column Chart generation.xls
13.RCC53         Column Design.xls
14.RCC61          Basement Wall.xls
15.RCC62          Retaining Wall.xls
16.RCC71         Stair Flight & Landing - Single.xls
17.RCC72          Stairs & Landings - Multiple.xls
18.RCC81          Foundation Pads.xls
19.RCC91           One-way Solid Slabs (Tables).xls
20.RCC92           Ribbed Slabs (Tables).xls
21.RCC93           Flat Slabs (Tables).xls
22.RCC94          Two-way Slabs (Tables).xls
23.RCC95          Continuous Beams (Tables).xls
24.RCCe11         Element design.xls
25.RCCe21        Subframe analysis.xls
26.RCCe41         Continuous beams (A & D).xls

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kết cấu XD , Giao Thông , Thủy Lợi

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kết cấu 
1.ESTABS : chuyên tính toán kết cấu công trình nhà cao tầng 
2.SAP2000 : chuyên tính cho các loại kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
3.SAFE : chuyên tính kết cấu sàn BTCT ( sàn không dầm , sàn nấm …) bằng phương pháp phần tử hữu hạn FEM )

4.SAFE Version 12 : chuyên tính toán kết cấu sàn BTCT , các sàn dự ứng lực Post-Tensioned bằng phương pháp phần tử hữu hạn FEM

5.RAM Concept V8i : chuyên tính toán kết cấu sàn BTCT , các sàn dự ứng lực Post-Tensioned bằng phương pháp phần tử hữu hạn FEM theo các tiêu chuẩn ACI318, BS 8100 , AS 3600 , EURO CODE .....

6.MSHEET : chuyên tính toán , thiết kế , phân tích các loại tường cừ , tường cọc bản , tường tầng hầm , tường tầng hầm có dây neo , tường cọc bản có thanh chống ....

7.TALREN 4 : chuyên tính toán , phân tích ổn định mái dốc , hố đào , tường vây , đập nước , tương cừ bến cảng , ứng dụng trong các kết cấu giao thông , thủy lợi , dân dụng ....

8.CSICOL 8.3 : chuyên tính toán thiết kế cho tất cả các tiết diện cột BTCT , cột thép và cột Composite theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau như : ACI318,BS8100, EUROCODE ...

9.ADAPT
: chuyên tính cho sàn dự ứng lực , sàn ứng suất trước 
10.ADAPT-Builder : chuyên tính toán và vẽ cáp căng trên mặt bằng dầm - sàn , kết hợp với ADAPT-PT để thiết kế chi tiết

11.PLAXIS : chuyên tính kết cấu móng , công trình ngầm cho công trình giao thông , thuỷ lợi , dân dụng và công nghiệp
12.PROKON : chuyên tính cho các loại kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp theo tiêu chuẩn ACI318,BS8110,EUROCODE2....
13.PILE PRO : chuyên tính toán các loại móng cọc đài thấp và đài cao , các móng cọc chịu tải đứng và ngang

14 : PILE GROUP : chuyên tính toán các loại nhóm cọc đài thấp và đài cao , chịu tải đứng và tải ngang , xét quan hệ giữa nhóm cọc và đất nền ....

15.PYWALL : chuyên tính các loại tường trong đất , tường vây , tường chắn nhà cao tầng , các loại tường vây trong giao thông , thủy lợi .....
 
16.ALLPILE : chuyên tính toán sức chịu tải, ma sát âm ,sức kháng mũi và ma sát bên , quan hệ đất nền của tất cả các loại cọc dùng trong xây dựng , giao thông , thuỷ lợi

17.ACECOMS GEAR 2003 : chuyên tính toán cho các cấu kiện Dầm , Sàn , cột , Móng đơn , Móng Băng , Móng Cọc , chi tiết kết cấu Thép .., đặc trưng tiết diện cho các loại tiết diện trong kết cấu XD

18.GEOTEC OFICE ELPLA : chuyên tính toán phân tích các loại móng bè , móng bè trên nền cọc , sàn BTCT , hệ dầm trực giao , tính và phân tích nội lực , cốt thép theo các tiêu chuẩn như ACI , EURO CODE ....

19.SECTION BUILDER :
chuyên tính toán thiết kết tất cả các dạng tiết diện trong xây dựng theo các tiêu chuẩn ACI 318 , EURO CODE 2 , UBS 1997....

Mua trưc tuyến các Tài liệu hứơng dẫn sử dụng phần mềm kết cấu : ETABS, SAP,PLAXIS,SAFE,SAFE Version 12 ,RAM Concept V8i, CSICOL Version 8.3, ADAPT,ADAPT-Builder,MSHEET ,  PILE PRO,PYWALL ,ALLPILE,PILE GROUP ,PROKON tại Website Mọi chi tiết xin liên hệ :

Email : ketcauonline2006@yahoo.com

Phone : 01299981512